Pocztex 24 z gwarancją doręczenia kolejnego dnia roboczego po nadaniu dostępny już na Kepex.pl!

Pocztex 24 z gwarancją doręczenia kolejnego dnia roboczego po nadaniu dostępny już na Kepex.pl!

Pocztex 24 już na Kepex.pl!

Za pośrednictwem serwisu Kepex.pl możesz zamówić przesyłkę kurierską PREMIUM Pocztex 24 -z gwarancją doręczenia na następny dzień roboczy.

Ceny możesz sprawdzić TUTAJ.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące usługi Pocztex 24;
-Przesyłka standardowa do 50 kg;
-Waga rzeczywista jednego opakowania do 50 kg;
-Maksymalne wymiary opakowania;
-Suma wszystkich wymiarów do 250 cm;
-Długość najdłuższego boku do 150 cm;
-Paczka w kształcie dowolnym;
Inne opłaty:
Zwrot przesyłki – 100% opłaty za zleconą w Zamówieniu Usługę.

Ponowne zamówienie kuriera w przypadku gdy przesyłka nie była przygotowana – 100% opłaty za zleconą w Zamówieniu Usługę.
Po zamówienie złożone do godz. 14:00 kurier przyjedzie tego samego dnia roboczego. Odbiór przesyłek następuje w dwugodzinnym przedziale czasowym wybranym podczas składania zlecenia.

W przypadku niezrealizowania zlecenia w podanym terminie prosimy o kontakt poprzez e-mail: bok@kepex.pl lub telefonicznie: 233 233 234.
Przesyłki przekazane kurierowi do nadania przed godz. 15:00 mają gwarancję doręczenia kolejnego dnia roboczego (dotyczy przesyłek standardowych do 30 kg).

Pocztex 24 na Kepex
Pocztex 24 na Kepex

Przesyłanie żywych ptaków i owadów Pocztex 24:
Żywe owady i ptaki nadasz w usłudze Pocztex Ekspres24 (bez możliwości odbioru w punkcie, nadania na skrytki i przegródki pocztowe oraz poste restante).
Żywe stworzenia powinny być transportowane jak najkrócej i najbezpieczniej, dlatego:
-nadaj paczkę przed godziną 15:00 nie wybieraj opcji „Doręczenie do 8:00”, „Doręczenie do 9:00”, „Doręczenie do 12:00”, ponieważ przesyłki tego typu są transportowane także samolotami, to wiąże się z kontrolą przy użyciu urządzeń rentgenowskich, emitujących szkodliwe promieniowanie,
-nie możesz wykorzystać usług dodatkowych „Doręczenie na wskazaną godzinę”, „Doręczenie po godzinie 17:00” i „Doręczenie we wskazanym dniu”,
-nie możesz wysłać żywej zawartości w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy,
-przygotuj bezpieczne opakowanie, które gwarantuje utrzymanie funkcji życiowych:
a)upewnij się, że opakowanie jest odpowiednio trwałe i uniemożliwia wysunięcie się zawartości, a także zapewnia właściwe warunki nie tylko na czas transportu do adresata (w jednym kierunku), ale też na czas ewentualnego zwrotu,
b)używaj wyłącznie opakowań umożliwiających dostęp powietrza i w maksymalnym stopniu ochraniających zawartość paczki – sztywne pudełko, skrzynka lub kosz, które zapewnią odpowiednią przestrzeń,
c)wyraźnie oznacz opakowanie nalepką ,,ŻYWE ZWIERZĘ’’ w kolorze czerwonym,
d)wyraźnie oznacz górę opakowania, a spód koniecznie wyłóż materiałem chłonącym wilgoć,
e)do przesyłki zawierającej żywe stworzenie podczas składania zamówienia należy wybrać usługę „Ostrożnie”,
f)każda żywa roślina oraz żywy ptak i owad musi być przesyłany w oddzielnej przesyłce.

Rzeczy wyłączone z przewozu w usłudze Pocztex 24:
-pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty o charakterze płatniczym, przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, antyki, dzieła sztuki, numizmatyka itp.),
-broń, amunicja, materiały wybuchowe lub łatwopalne,
-substancje chemiczne i ich mieszaniny (dopalacze), towary biologicznie aktywne, mogące spowodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzkiego lub szkody majątkowe,
-narkotyki, substancje psychotropowe,
-artykuły szybko psujące się i wymagające szczególnych warunków transportu,
-zwierzęta, rośliny, przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
-szczątki ludzkie i zwierzęce,
-inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.
Powyższe wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż Przesyłka nie spełnia wymogów, o których mowa powyżej, kurier może sprawdzić jej zawartość przed jej przyjęciem, a następnie podjąć decyzję o odmowie lub przyjęciu Przesyłki do realizacji. W szczególności Operator nie przyjmuje Przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa pocztowego, prawa przewozowego lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

Pozdrawiamy!
Zespół Kepex.pl